Boodschap van vrede

Waarom zijn we zo bang? We leven in blinde paniek, gecamoufleerd door een laagje kalmte. Zouden we niet de middelen van vrede moeten gebruiken, om vrede te brengen?

Daders en slachtoffers en de eeuwige schuld.

In deze video inspireer ik je de oorzaak te herkennen en erkennen van alle schuld in de wereld. Zodat we de oorzaak kunnen veranderen, transformeren en gevolgen verdwijnen. Bekijk de video.

Stel je voor dat …

De praktijk is weer geopend voor real life inzichtgevende gesprekken en boss-coaching

Wauw, Samira, ik heb je boek in één ruk uitgelezen. Ik wist al wel een beetje dat je het niet makkelijk hebt gehad, maar nu besef ik pas wat een lange weg jij hebt afgelegd. En ik begrijp jouw dankbaarheid nu ook beter. Het genieten van de alledaagse dingen, die een ander misschien over het hoofd ziet. In het hier en nu vertoeven. In vrede zijn. De rust die je uitstraalt. Stel je voor dat, lieve Samira, stel je voor dat het lukt en dat jouw autobiografie een bestseller wordt?
Een lezeres uit Groningen

Stel je voor dat …

De grootste zorg die ik had, namelijk afgewezen worden door mijn ouders omdat ik vrij wou zijn, werd werkelijkheid. Maar het was ook een zegen want ik kwam mezelf en mijn illusies tegen. (zie autobiografie).

We hebben allemaal behoefte aan waardering, erkenning en liefde. In feite schreeuwen we om liefde. Onbewust. We zijn bezig met resultaten en dus met de toekomst en raken vaak het contact met het hier en nu en dus met onszelf kwijt. We zijn zo bang om naar binnen te kijken. We durven niet te voelen. We zijn bang dat we tot de conclusie komen; ‘ik ben niet goed genoeg’ en daarom werken we hard en zoeken we wat we reeds bezitten, buiten onszelf.

Maar stel je voor dat …

het script reeds geschreven is
het leven te vertrouwen is
jij met liefde, waardering en een open mind naar het leven kunt kijken
jij geleid wordt naar het allerbeste
jij vrede bent
een goede afloop vast staat ?

Gesigneerd ontvangen, bestel je boek in mijn webshop. Verder bij elke online boekhandel.

The only way out is in

Het lichaam; een uniek instrument om latente vermogens tot ontwikkeling te brengen. We zijn vrij deze vermogens te gebruiken om te verbinden. En om meer vrede en vreugde in de wereld te brengen. Hoe?

Ontvang innerlijke leiding

Met jouw talenten en vaardigheden en jouw lichaam als instrument kun je een unieke functie vervullen. Deze functie is voor ieder van ons dezelfde; het uitbreiden van de vreugde die we in essentie zijn. Het doel is voor ieder van ons dezelfde; thuiskomen in ons ene Zelf. Ontwaken.

Bespaar tijd, zet een reuzenstap

Het lichaam ten dienste van het denksysteem van het ego is een instrument voor angst, meer angst, en nog meer angst. Als je naar de wereld kijkt, dan weet je voor welke gids we hebben gekozen.
We lijken collectief allergisch te zijn voor liefde en dwalen liever in het donker, tastend naar een lichtknop. Het kan een lange weg zijn met obstakels, voordat we de lichtknop vinden, we kunnen ook aarzelen en wachten tot iemand het voor ons doet. Hoelang willen we nog lijden?

De Spirituele Allochtoon, Eindelijk Vrij krijgt behalve een nieuwe buitenkant, ook een extra hoofdstuk. Afgelopen ramadanweken heb meer innerlijk werk verricht. Het leidde tot verrijkende inzichten. Coaching trajecten heb ik beperkt tot de lopende. Vanaf juni heb ik weer ruimte voor een Boss-traject of een traject Gezonde Grenzen. Mail of bel voor meer informatie en een vrijblijvende intake.

Samira Ahale – info@spiritandmoves.nl – 0631788893

Minder twijfel, meer zekerheid

Door onze gevoelens aandachtig waar te nemen en elke dag, ja ja, élke dag tijd te nemen om de bijbehorende beelden te onderzoeken, kunnen we ons leven transformeren naar een hoger niveau van leven. Een leven met minder angst en meer vertrouwen. Minder twijfel en meer zekerheid. En we hoeven dit niet alleen te doen. We kunnen vertrouwen op onze innerlijke gids, innerlijke leiding of leraar.

Een toekomst, vrij van angst

Niemand is de oorzaak van onze onvrede en ons ongelukkig zijn. Zelfs de belastingdienst niet, en nee ook niet de corona-pandemie. We kunnen onze onbewuste schuld buiten onszelf blijven projecteren maar deze aanpak helpt ons geen stap verder. We willen niet meer leven in een leugen. We willen een heden en een toekomst vrij van angst, vrij van zorgen. We willen een toekomst die van het verleden verschilt.

We zullen naar binnen moeten gaan om te kijken wat er werkelijk speelt, zodat wat niet waar is, kan worden losgelaten.Zodat we opnieuw kunnen kiezen.

Klaar voor de waarheid? Ik reis graag met je mee in o.a. Boss-coaching. Online of in real life, mail voor een vrijblijvende intake info@spiritandmoves.nl

We krijgen wat we nodig hebben #ramadanincoronatijd

We worden gezegend met meer tijd voor verstilling. Er zijn geen excuses meer om weg te lopen. Weglopen voor onze gevoelens, gebaseerd op het verleden die er niet is, is zonde van het heden.

Waarom zouden we eenzelfde toekomst willen als het verleden?

Laten we dus voelen wat we voelen en de problemen die we ervaren in de relatie met onszelf en de ander niet meer wegdekken, maar écht oplossen. De oorzaak van onze onvrede (woede, angst, schuld) ligt in een verleden die niet bestaat, maar die we werkelijk maken. De schuld waarop onze onvrede gebaseerd is, is echter niet werkelijk. We zijn niet afgescheiden, we zijn geen lichamen, we hebben ook geen privé-problemen, noch privé-gedachten. Het afgescheiden zelf is slechts een idee. En ideeën kun je geloven, of niet.

Vergeef, en ervaar de waarheid

Vergeving betekent voorbij zien aan illusie. Het betekent dat de overtuigingen die de oorzaak zijn van onaangename beelden en gevoelens, nooit waar kunnen zijn. Ze zijn bedacht door een kind in het verleden die niet beter wist. Maar het kind is de jeugd allang ontgroeid. We krijgen nu een nieuwe kans om thuis te komen. Maak het bange kind wakker uit de nachtmerrie van lijden.

Er is geen verleden. Je bent altijd in het heden. Laat illusies geen voeding zijn voor de toekomst. En de nachtmerrie…die kan nú voorbij zijn.

Inzicht zonder handeling, brengt geen verandering

Tijdens de ramadan maak ik elke vrijdag tijd voor een vrijblijvende kennismaking, telefonisch via online videobellen. Ook kan ik jou ontvangen in mijn tuin of in de praktijk, waar ik de 1,5 meter afstand kan waarborgen.
Laat een bericht achter of mail mij via info@spiritandmoves.nl.
Ik waardeer het als je deze blog onder de aandacht kunt brengen in jouw netwerk. Ik wens jouw een gezegende dag toe.

Vrijheid is een resultaat van vertrouwen. Ramadan@coronatijd

En vrijheid komt niet vanzelf, vrijheid betekent werken aan jezelf.

Wie vrij wil zijn, moet vrijheid als belangrijkste prioriteit hebben. Geduld is hierbij een belangrijke eigenschap. Het beoefenen van geduld betekent dat je leert vertrouwen op het grote geheel. Je ervaart dan dat alles zich in perfectie ontvouwt, alles gebeurt op het juiste moment.

Het is een weg van de lange adem maar ook de langste reis begint bij de eerste stap.

Kijk je vanuit angst, zorg, twijfel en gebrek of vanuit vertrouwen en een innerlijk weten dat je veilig en geliefd bent? Ben je bereid je innerlijke leiding toe te laten en de antwoorden te ontvangen die je reeds gegeven zijn? De vastenmaand ramadan staat alweer voor deur. Voor mij een maand voor bezinning en een nieuwe kans om illusies over mijn valse zelfbeeld; het kwetsbare, broze, beperkte ik, los te laten en steeds meer vrij te worden. En ja, dat is hard werken. Je moet het wel zélf doen, maar wil je bege(leiding) in dit proces, je weet mij te vinden.

De diepere zin van het (zaken)leven

We kennen tijden van overvloed en tijden van stagnatie. Soms is er meer, soms is er minder of het kan een lange tijd nét genoeg zijn. Daarom leggen we een buffer aan, enerzijds voorzieningen voor verwachte uitgaven, maar ook voor onverwachte gebeurtenissen.

Maar wat gebeurt er wanneer de buffer niet toereikend is en de stagnatie chronisch wordt?

Bang om te falen, te verliezen, te sterven

Er is niemand die we de schuld kunnen geven wanneer onze buffer leeg raakt. Toch doen we dit massaal en als we anderen de schuld niet in de schoenen schuiven, dan richten we onze woede wel op ons zelf.
Het is belangrijk om, wanneer we ons zo voelen, een stap naar achter te doen. Inzicht te krijgen in onze emoties en gedachten en vooral, te achterhalen wat de werkelijke oorzaak is van ons denken.
Zodat we ons handelen niet laten leiden door emoties.

Gezonde bedrijven worden geleid door gezonde mensen. Geestelijk gezonde mensen. Zij hebben een buffer aan innerlijke stabiliteit en overvloed.

Het is deze buffer waaruit geput kan worden wanneer er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Want onze keuzes bepalen wat we vermeerderen. We zijn, en ik blijf het herhalen, niet het slachtoffer van ons (zaken)leven. We zijn wél verantwoordelijk voor onze waarneming en de keuzes die hieruit volgen. En we hebben de vrijheid om te kiezen wat we willen vermeerderen.

Wat willen we vermeerderen? Angst of vertrouwen?

Er zullen altijd problemen zijn die opgelost moeten worden. Wanneer we de wereld tegemoet treden vanuit een stabiel fundament, dan kunnen we de uitdagingen van het leven aan. We zijn zeker en hebben vertrouwen.
Bezielde keuzes vanuit stabiliteit en overvloed brengen meer van hetzelfde voort. Wat een kracht ontstaat er wanneer we onderkennen dat er niets is wat wij niet (samen) kunnen. Ben je bereid het te ervaren?

Samira Ahale is Reisleider en schrijfster. Met Boss-coaching inspireert ze leidinggevenden en ondernemende professionals om vanuit zekerheid en vertrouwen keuzes te maken.

Deze collectieve crisis is een kans om te kijken naar onze intenties als collectief. Zijn we niet klaar met symptoombestrijding?

De juiste koers varen

Elke crisis is een leermoment en confronteert ons met de gevolgen van onze intenties, die de oorzaak zijn van onze problemen.
We doen aan symptoombestrijding en proberen de schade te beperken, maar dit lost niet het probleem op. Het probleem kan niet worden opgelost op het niveau van de gevolgen.

Van probleem, naar oplossing

Gelukkig worden we geconfronteerd met de gevolgen van onze intenties. Ook al zijn ze niet altijd leuk. We krijgen dankzij de gevolgen inzicht in onze intenties en diepliggende drijfveren. We ontdekken of onze intenties zuiver waren en waarop ze gebaseerd waren.

Wat is een zuivere intentie?

Wat goed is voor onszelf is goed voor elke partij. We delen samen in de vreugde van wat we scheppen. Iedereen wordt er beter van.

Een zuivere intentie verbindt en houdt zich niet bezig met het resultaat. We geven om te geven en verwachten niets terug. Er is een gevoel van heelheid en eenheid. Maar een intentie blijft in het ongemanifesteerde buiten tijd en ruimte liggen als een potentie om iets te worden. Er is actie nodig om het te transformeren tot een vorm die we in tijd en ruimte (de wereld die we ervaren en waarin we onze rol spelen) kunnen ervaren.

De vrije wil, het een of het ander

We zijn vrij om te kiezen. In onze duale werkelijkheid is de keuze eenvoudig; Elke keuze is, of gebaseerd op het idee van schaarste (en dus afscheiding, schuld en angst vanuit de ego-gerichte mind, óf op eenheid (en dus heelheid, compleetheid, veiligheid en liefde vanuit de juist-gerichte mind). Er is geen tussenweg. Je kunt niet een beetje van dit en een beetje van dat kiezen.

Je kunt niet een beetje zwanger zijn…

De meeste mensen ervaren angst, onzekerheid, twijfel en schaarste. Velen voelen pijn en zijn in steeds in conflict met zichzelf of met anderen. De ego-gerichte mind is leidend en acties die hieruit volgen, brengen meer van hetzelfde voort: meer angst, meer onzekerheid.

Pauzeer bij twijfel. Pauzeer bij onzekerheid. Bij angst.
Voel de onrust en alle onaangename emoties. Je hoeft niet te vechten, noch te vluchten. Het is zelfs beter dat je even niets doet.

Deze collectieve crisis is een kans om te kijken naar onze intenties als collectief. Zijn we niet klaar met symptoombestrijding?

In de pauze van ‘niets doen’ kun je aan de slag met het meest belangrijke; de verandering of transformatie van je waarneming. Dit doe je door te kiezen voor de waarneming van juist-gerichte mind. Die van eenheid. Compleetheid. Vertrouwen. Zekerheid. Er is een plek in je mind waar vrede heerst. Waar alle oplossingen liggen voor de problemen die je ervaart in de wereld van tijd en ruimte. Heb geduld, het water zal helder worden en zuivere intenties naar de oppervlakte brengen. En dan, dan kom je in actie en doe je wat je moet doen.

Nieuwsgierig naar deze manier van leven? Ik beschrijf mijn inzichten in Eindelijk Vrij als E-Book HIER te downloaden. Tevens bied ik online boss-coaching voor professionals die verder willen. Succes!

De kracht van het niet-weten

Het denken interpreteert mensen en situaties als goed, fout, beter of minder. Het denken is duaal. Het denken oordeelt en creëert een illusoire afscheiding. En afscheiding, ook wanneer die illusoir is, is een bron van angst. In deze collectieve crisis is het een uitdaging om niet in paniek te raken. Om niet te handelen uit angst. We moeten stoppen met het denken te voeden. En voor de juiste voeding kiezen voor onze geest; je bent wat je eet.

Wat is angst?

Angst is een vergissing. Angst is een vergissing over wie je denkt te zijn. Angst is immers het idee dat je een afgescheiden persoon bent wat in eenzame stilte onvrede, frustratie, irritatie, boosheid, jaloezie en andere onaangename gevoelens kan ervaren en dragen.
Angst zegt; ‘Je staat er alleen voor in deze onveilige wereld’ en ‘Ze willen je pijn doen.’ of ‘Je moet je verdedigen.’
Wat angst ook doet is bagatelliseren; ‘Je hebt niets te klagen, de ander lijdt pas echt.’

Het denksysteem van het ego is gebaseerd op angst; verhalen gebaseerd op het verleden en scenario’s van wat er in de toekomst fout kan gaan met steeds dezelfde boodschap; Ik ben niet heel, ik mis iets en dit gemis moet worden opgevuld.

‘Je hebt íets nodig.’

Maak jezelf vrij van het denksysteem van het ego, je hebt alle tijd nu, nietwaar? Ervaar dat je niets nodig hebt. Ervaar je heelheid. Je compleetheid. Ken jezelf. Ontdek dat er niets te zoeken valt. Want wat je nodig hebt om je taak als persoon te vervullen, is je reeds gegeven. Maar betekent dit dat je niet in actie moet komen? Stel jezelf dan de vraag; wat is mijn innerlijke drijfveer? Is dit angst en schaarste, of heelheid?

Een spirituele oefening

Er ligt zoveel scheppingskracht in ‘Ik weet het niet’. Je ervaart hierdoor het enige moment wat telt, namelijk; het huidig moment. Het denken heeft betekenis in dienst van je innerlijke wijsheid. Acties die hieruit volgen zijn bezield en leiden tot vreugde. Deze vreugde wordt via jou uitgebreid dus,

Drijf op
ik weet het niet
Dans in
ik weet het niet
Adem in
ik weet het niet
Adem uit

ik weet het niet
Zwem in
ik weet het niet
Drink het
ik weet het niet
Zing het
ik weet het niet
En ontvang de wonderen in je leven en leef,
zonder iets nodig te hebben.
Eindelijk Vrij…

Eindelijk Vrij is als e-book HIER verkrijgbaar.

Chaos als poort naar een hoger bewustzijn

De chaos waarin we verkeren is een natuurlijke en tijdelijke fase. De chaos zelf is nooit leuk. Onze basis dreigt te verdwijnen en we verliezen het idee van controle. Onbewuste onaangename gevoelens komen naar de oppervlakte: we voelen angst, wantrouwen en in blinde paniek wijzen we een zondebok aan. ‘Er moet toch iemand schuldig zijn aan deze waanzin?’, vragen we ons radeloos af.

Het ego aan het roer

Zolang er sprake is van schuld, een schuldgevoel en beschuldigingen voert het ego het bevel. En dit zie je heel goed in de berichtgeving vandaag de dag. Alleen het ego kan schuld ervaren. Er is één ego die zichzelf heeft losgemaakt van onze (goddelijke) oorsprong. Dit ene ego heeft de regie in vele lichamen die denken op zichzelf te staan en daardoor in paniek om zich heen slaan, op zoek naar veiligheid.

Daarom is de stap om het ego op staande voet te ontslaan, voor velen te groot. Dus het is goed om de omstandigheden stap voor stap te veranderen om de geest tot rust te brengen. Om te zorgen voor een basis van zorg en maatregelen op het fysieke niveau. Met een vredige mind zijn we wel in staat te kijken naar de werkelijke oorzaak van onze innerlijke onvrede, onrust en angst.

We maken een nieuwe keuze

Ga diep in je mind naar die plek in jouw zelf die Vrede heet. De waarheid is een ervaring. Mijn woorden zijn slechts symbolen. Je moet het zelf doen. Niemand kan het voor je doen. Jij bent immers vrij. En je hebt slechts twee keuzes; angstig leven of in vertrouwen en liefde verblijven.

Zet die tv uit. Block de media. Weg met de telefoon en angstige berichten.
En ga mediteren.

Van orde naar chaos naar hogere orde. Er valt niets te vrezen. Een goede afloop staat vast.

Hoe zou het zijn om simpelweg in vrede te zijn?

Er zijn veel verhalen die aanmoedigen om meer te doen, meer te hebben en meer te zijn. Maar wat als het goed is zoals het is? Wat als je in vrede kunt zijn met het huidig moment? Wat als je niets hoefde te doen om in vrede te zijn en in vrede te blijven?

Maar ik moet toch IETS doen?

Nou, nee eigenlijk niet. Het mag, maar het hoeft niet. Als je gelooft dat je altijd iets moet doen om vrede te ervaren, dan zal je ook iets moeten doen. Maar in feite hoeft het niet.

Maken of scheppen

‘Als ik dit doe, zeg of denk, dan zal ik vrede vinden.’ Maken, daar is het ego goed in. Het maakt steeds een nieuw probleem, nadat je de vorige ijverig hebt opgelost. Er zijn altijd weer nieuwe problemen om op te lossen.

Bij het maken ligt je beloning in de toekomst. Je bent met je hoofd op een plek die niet werkelijk is. Omdat je daar wil zijn, ben je niet verbonden met het leven. Je ervaart innerlijke conflicten. Het resultaat: innerlijke onrust.

Je bent in verzet, je bent in oorlog met het huidig moment. Vreselijk vermoeiend, niet?

Je komt in een vicieuze cirkel van denken, problemen oplossen en opnieuw denken. Het lichaam heeft een zelfgenezend vermogen en daarom hou je het een tijd vol. Totdat….het lichaam in protest gaat. Er is iets in jezelf tot leven gekomen en het schreeuwt om gehoord te worden.

Ben je bereid om te luisteren?

Het scheppingsproces komt van binnenuit. Er is een onuitputtelijke bron van wijsheid waaruit je kunt scheppen en de eigenschap hiervan is vrede, vreugde en vrijheid. Onvoorwaardelijke vrede, in tegenstelling tot de tijdelijke vrede bij het maken. Je bent in verbinding met het leven. Je bent wakker. En je ontdekt wie je bent door in te zien wat je niet bent; niet een ego, niet het denken, niet een persoonlijkheid, niet een lichaam.

Wat of wie ben je dan wel?

Niet een lichaam, maar vrij.

Zonder zonden, geborgen en veilig. Compleet en heel. Onvoorwaardelijk geliefd, wat je ook zegt, doet of denkt. Je waarde blijft onveranderd.

Wanneer je ontdekt wie je bent, dan maak je andere keuzes. Die leiden vanzelf naar de vreugde waar je zo naar op zoekt bent en waar je hard voor werkt. Maar je hoeft er niets voor te doen. Je hoeft niets te doen. Zijn is voldoende.

De Spirituele Allochtoon, Eindelijk Vrij en De Spirituele Allochtoon & Het Kusjeshuis nu overal online verkrijgbaar. Gesigneerd ontvangen? Kijk in de webshop. Je kunt je boeken ook persoonlijk ophalen in mijn praktijk te Rouveen. De koffie en thee staat dan voor je klaar.

Eindelijk Vrij is aan vernieuwing toe en krijgt een nieuwe cover. Op mijn website www.despiritueleallochtoon.nl schrijf ik hierover en vraag ik lezers om hun mening voor een passende cover.