Lichaamsbewustzijn

Lichaamsbewustzijn

Gedachte, emotie, lichaam. Deze drie factoren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is altijd de gedachte (vaak onbewust) die de emotie veroorzaakt. Dit wordt opgeslagen in het lichaam. Negatieve gedachten zijn, op de lange termijn, schadelijk voor de gezondheid.

Het is belangrijk om een goede relatie te ontwikkelen met het lichaam, deze te begrijpen en de juiste aandacht te geven. Het lichaam is immers het instrument om VERDER te komen. Het lichaam als fysieke vorm is nauw verbonden met de geestelijke of psychische ruimte. Het ik-bewustzijn.

Als iemand over je grenzen heen gaat, dan zal het lichaam verkrampen, een manier van jezelf terug trekken. Door fysiek het lichaam te versterken, maak je tevens je psychische grens sterker.