Kom uit de verdediging, dan stopt de aanval

Een duidelijke ik-grens geeft rust, stabiliteit en vooral zekerheid. We weten waar we aan toe zijn. Wanneer grenzen duidelijk zijn, kunnen relaties verdiepend en verrijkend werken. Er is eerbied voor ieders ruimte en grenzen.We voelen ons veilig omdat we weten dat onze grenzen niet overschreden kunnen worden. Dat we ruimte hebben om onze gevoelens en verlangens, onze herinneringen, onze overtuigingen en idealen een plek te geven. En wanneer onze ik-grens onverwacht toch overschreden wordt, dan kunnen we de regie oppakken door onze ruimte weer schoon te maken. En datgene wat zonder onze toestemming bij ons neergelegd is, eerbiedig terug te geven. Want ieder kan zijn/haar eigen koffertje dragen. Niemand is sneu of zielig. We kunnen het … Zelf.

Leer loslaten, schep een nieuwe ruimte voor je talenten en mogelijkheden, ontdek je innerlijke leiding zodat je antwoorden krijgt over je levenstaak en ervaar meer vrede, vrijheid, vreugde en vertrouwen in je leven in het unieke coaching traject Mini Mindfulness in 3D. 

Kom uit de verdediging, dan stopt de aanval

We zijn ons niet altijd bewust van onze aanval-verdediging houding. We zijn immers niet anders gewend dan dat angst diepliggend grote zeggenschap heeft over de keuzes die we maken. Er ontstaan spanningen, er onstaat stress en we krijgen te maken met onaangename gevoelens. Maar durven we de ruimte nemen om ze te voelen?

We raken op den duur uitgeput. En koortsig blijven we plannen maken, voor die eventuele onverwachte aanval. Komt het wel goed? Ben ik wel veilig? Zullen ze van me houden? Blijf ik niet alleen over? Word ik niet ziek? Een cursus in wonderen, les 135 zegt hierover:

‘De denkgeest die plannen maakt, weigert aldus ruimte te laten aan verandering. Wat hij vroeger heeft geleerd, wordt de basis voor zijn toekomstige doelen. Zijn ervaring in het verleden bepaalt zijn keuze over wat gebeuren zal. En hij ziet niet dat hier en nu alles aanwezig is wat hij nodig heeft om een toekomst te garanderen heel anders dan het verleden, zonder dat enige oude ideeën of ziekelijke overtuigingen voortbestaan.’

Plannen maken=verdediging=aanval=stress=ONVREDE

De cursus helpt je contact te maken met je innerlijke leraar. Zodat je voorgoed afscheid kunt nemen van angst en zwakheid. Zodat je je niet meer hoeft te verdedigen, want dat is wat plannen maken is: plannen zijn verdedigingen tegen de waarheid. Het is erg moeilijk voor het ego om geen plannen te maken. Het ego is gebaseerd op angst en voelt zich niet op thuis in het hier en nu. Toch is het vertrouwen-nu onze vrijbrief naar verlossing, naar vrijheid, naar vreugde. Dus als je vandaag in een situatie komt en je voelt dat je je moet verdedigen, denk dan dit:

‘Ik ben veilig. Ik hoef me niet te verdedigen. Ik heb geen verdediging nodig. Want ik ben de zekerheid zelf, de vrijheid zelf, de overvloed zelf. Ik…ben.’

Samira Ahale, Auteur De Spirituele Allochtoon, Eindelijk Vrij

Geplaatst in Blog permalink

Over Samira Ahale

Samira Ahale (1977) is mindfulness- en transpersoonlijk coach en pilatesdocente. Ze helpt mensen in de Marokkaanse Huiskamer voor Mindfulness in Paterswolde in hun zoektocht naar (innerlijke) vrijheid. In haar unieke coaching traject Mini Mindfulness in 3D helpt ze mensen de oorzaak van hun innerlijke onvrede zichtbaar te maken, zodat ze in slechts drie sessies inzicht krijgen, loslaten en vergeven. Het gevolg is een sterkere ik-grens en meer ruimte voor mooie dingen in het leven. En meer vreugde, vrede, vrijheid en vertrouwen.

Geef een reactie